HBO

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Maritime Innovation Experience

Op woensdag 12 september 2012, tijdens de Maritime Innovation Experience in Dordrecht, hebben tientallen studenten meegedaan aan SpeedSolving Maritime. Tijdens één van de drie workshops stond Stivertech centraal, met het vraagstuk over Stevelductie.

Speed Solving Maritime

Haagse Hogeschool

Op het Scheepvaart en Transportcollege hebben in 2015 vier HBO studenten (waarvan twee internationaal) gewerkt aan de opdracht Green Miles en de toepassingsmogelijkheden van het Stevelduct.

 

In het tweede kwartaal van 2012 heeft een groep studenten Logistiek en Technische Vervoerskunde van de Hogeschool Rotterdam in een "Pi-project" gestudeerd op een Stevelduct-driehoeksverbinding Rotterdam-Antwerpen-Duisburg.

 

In het tweede kwartaal van 2011 bogen zo'n 30 studenten Vervoerskunde zich over het vraagstuk van de maatschappelijke kosten en baten van het Stevelduct. In het derde kwartaal hebben 30 studenten Autotechniek in het kader van Future Mobility gestudeerd op het vervoer in de toekomst in en om Rotterdam.

 

Stevelductie was één van de Innovatieteams van de RDM-campus te Rotterdam

In het tweede kwartaal van 2012 heeft een groep studenten Werktuigbouw van de Haagse Hogeschool zich gebogen over de vraag hoe een Stevelduct over water moet worden aangelegd, zonder dat de doorvaart wordt belemmerd.

Waterkruising

Hogeschool Rotterdam

Hogeschool van Amsterdam

In het tweede kwartaal van 2011 hebben studenten van de Hogeschool Amsterdam een project uitgewerkt voor een nieuwe luchthaven die de huidige luchthavens van Schiphol en van Frankfurt-Main moeten ontlasten. Daarbij hebben zij als alternatief voor goederentransport van en naar die nieuwe luchthaven een Stevelduct geprojecteerd.

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.