Andere emissies

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Klap op de vuurpijl

En dat is nog steeds niet alles. Volgens eenzelfde rekenmethode komt de hoeveelheid SO2 uit op 1.181 ton en fijnstof op 347 ton (PM10)

 

Geluid en trilling kunnen ook worden beschouwd als een emissie. Bij het Stevelduct zijn die beiden 0.

 

Je komt dan tot een indrukwekkend lijstje:

CO2-eq

4,1

Mton

SO2

1.181

ton

PM10

347

ton

Geluid

0

 

Trilling

0

 

Noem mij eens één project dat hetzelfde presteert.

 

(N.b. NOX staat niet in het lijstje, omdat die in de CO2-eq is verwerkt)

 

Vorige|Volgende

Europa heeft in 2030 een vitale economie, met als kenmerken de afwezigheid van interne grenzen, een uitgebreid netwerk van transportassen en een gelijk speelveld voor bedrijven en havens.

 

Ambitie Havenbedrijf Rotterdam, Voortgangsrapportage 2014 Havenvisie 2030, blz 33

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.