2010

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Zuid-Hollandprijs

Op 21 oktober 2010 reikt de Commissaris van de Koningin voor de tweede maal de Zuid-Hollandprijs uit. Deze prijs is een initiatief van de provincie Zuid-Holland die op deze manier innovatieve ideeën, ontwerpen, plannen en projecten wil verzamelen. Bovendien wil de provincie met de toekenning en uitreiking van de prijs aandacht en waardering tonen voor organisaties, burgers en studenten die oplossingen proberen te vinden voor belangrijke maatschappelijke problemen in Zuid-Holland.

 

In 2010 is het thema: ‘Oplossingen voor de bereikbaarheid in Zuid-Holland’. De provincie ontvangt graag ideeën voor nieuwe vormen van transportbeperking, ideeën om het openbaar vervoergebruik te vergroten, ideeën die tot een betere benutting van de bestaande infrastructuur leiden en ideeën om het ruimtebeslag van en de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer te verminderen.

 

Vorige/Volgende

Aankondiging

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.