De aandrijving

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Heel veel

Van de drie in onbruik geraakte technieken zijn er tot hier toe slechts twee besproken, namelijk die van het aquaduct en die van het stevelen. De derde techniek is evenals het aquaduct door civiel ingenieurs in de oudheid bedacht. De techniek van het sifon.

 

Een systeem waarin deze techniek wordt toegepast kan zorgen voor een energieloze aandrijving van het gehele complex van het Stevelduct. Maar eerst hieronder een beschrijving van een aandrijfsysteem dat wel energie vergt, pompen.

 

Aangezien energie een belangrijke rekenfactor is, niet alleen voor de exploitatie maar ook voor het berekenen van de invloeden op het klimaat, is berekening van het vermogen oftewel het energieverbruik onontbeerlijk. Het leeuwendeel van de opgenomen energie zal besteed worden aan het oppompen van water in de panden van het Stevelduct.

 

De afmeting van de open leiding, dat het Stevelduct toch is, wordt verondersteld 4,5 m breed te zijn met een waterdiepte van 2,5 m. Het benodigde debiet bedraagt derhalve 1,4 * 4,5 * 2,5 = 15,75 m3/s of 945 m3/min. Gemakshalve wordt dit naar boven afgerond tot 1.000 m3/min. Dat is 60.000 m3/uur. Heel veel dus!

 

Uitgerekend is dat het opgestelde vermogen 5.838,84 kW per pand moet zijn. Gemakshalve wordt ook dit naar boven afgerond: 6.000 kW of 6 mW. Derhalve 5 * 6 mW = 30 mW voor het hele traject van 5 panden. De opgenomen energie voor het geheel is op jaarbasis 24 * 365 * 30 mW = 262.800 mWh oftewel 262.800.000 kWh.

 

Een gemiddeld huishouden in Nederland verbruikt per jaar ongeveer 3.300 kWh. Het verbruik van het Stevelduct is dus te vergelijken met het verbruik van 262.800.000 kWh / 3.300 kWh per huish. = ca. 80.000 huishoudens. Een huishouden telt gemiddeld 2,2 personen. Dan is het energieverbruik een beetje te vergelijken met steden als Alkmaar, Helmond of Deventer. Zou de vracht op de traditionele wijze worden vervoerd, dus over de weg, over binnenwater en over spoor, dan zou het energieverbruik zo veel zijn als twee maal de stad Amsterdam, dus 16 maal zoveel. Mooie vergelijking, vind je ook niet?

 

Nu is Nederland wel nummer 1 op het gebied van water en van pompen, anders zaten we al lang met natte voeten. Dus ook al is het veel water in dat Stevelduct; pompen kan prima.

 

Bovendien kan er, doordat de energieopname stationair van aard is, volop gebruik worden gemaakt van duurzaam opgewekte energie. Dat lukt bij de andere modaliteiten niet of nauwelijks. Maar het kan nog beter, energievrij zelfs, met het Romeinse sifon.

 

 

Vorige|Volgende

Energieberekening

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.