De lift

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Revolverlift

Ook de liftinstallatie behoeft geen kunstmatig opgewekte energie voor de aandrijving. Die levert namelijk energie op. Voorwaar, een gewaagde claim. Menig techneut zet alvast één hak in het zand.

 

De route is ingedeeld in vijf etappes, de vijf panden zoals eerder besproken. Aan het begin van elke etappe is een overslagstation aangelegd waar een zogenaamde Revolverlift de Stevelaars telkens 15 meter hoger naar een volgende etage of naar een retourgedeelte brengen. De Revolverlift is voorzien van zes kamers. De inspiratie voor het concept van de Revolverlift is ontleend aan bestaande techniek die te vinden is in het Schotse civieltechnische kunstwerk van het Falkirk Wheel.

 

De Revolverlift heeft in principe geen gemotoriseerde aandrijving. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van het verschil van gewicht van de kamers van de lift.

 

Dat verschil wordt veroorzaakt door de waterverplaatsing van de Stevelaars in de liftkamers. De waterverplaatsing van de Stevelaars is immers groter dan nodig is om te drijven. Een gedeelte van de Archimedeskracht wordt afgedragen aan de constructie van het Stevelduct. De afdracht van die kracht wordt nergens in het systeem onderbroken, ook niet in de liften. Dat betekent dat niet met de waterverplaatsing van een vrijelijk drijvend lichaam in het water moet worden gerekend maar met het gewicht van de onderlinge kamers van de lift.

 

Om het vaartuig goed te laten sporen is er altijd enige druk op de wielen nodig. Een Stevelaar, uitgevoerd met acht wielen, waarbij per wiel bijvoorbeeld minimaal 500 kg druk nodig is, heeft dus een waterverplaatsing die 4.000 kg groter is dan een vrijelijk drijvende Stevelaar, ongeacht de belading. Met andere woorden: Een kamer waarin zich een Stevelaar bevindt, is vier ton lichter dan een kamer waarin zich geen Stevelaar bevindt.

 

In drie van de zes kamers is dit het geval waardoor er 12 ton meer water wordt verplaatst dan in een normaal vrij drijvende situatie. Zouden de Stevelaars vrijelijk drijven, dan zou er sprake zijn van een evenwicht in de lift. Maar nu is er sprake van een ongelijk gewicht van de kamers. De drie kamers waarin zich Stevelaars bevinden zijn lichter dan de drie waarin zich geen Stevelaars bevinden. Daardoor ontstaat een onbalans van 12 ton. De lift zal bij ontgrendelen de neiging hebben om uit zichzelf te gaan draaien; de met Stevelaars gevulde kamers zullen omhoog gaan. Je hebt dan meer aandacht nodig voor het afremmen en vergrendelen van die krachten dan voor het aandrijven. Ziedaar, een aandrijving die energie oplevert!

 

Vorige|Volgende

 

 

 

Falkirk Wheel
Zes kamers
Revolverlift

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.