Professioneel

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Vermeldingen in vakbladen

In januari 2017 verscheen het rapport Framework CO2 reduction in shipping, een gezamenlijkk werk van Maritime Kennis Centrum, TNO en TU Delft in opdracht van Nederland Maritiem Land en het Ministerie van Economische Zaken. Daarin wordt Stevelductie genoemd als een emissieloos transportalternatief dat nader onderzoek verdient.

 

 

In het eerste nummer van 2016 van het blad Netwerk Nieuws van het Dispuut Transportkunde Pandora verscheen een uitgebreid artikel over Stevelductie

 

 

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.