Snelheid

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Langzaam maar zeker

De transportsnelheid in het Stevelduct is slechts 6 km/h. Net iets sneller dan wandelen. Dat lijkt niet zo erg vlot. Een binnenvaartschip lijkt veel sneller. Maar in alle gevallen moet worden geladen en gelost en gewacht. Een schip van 5.407 ton of 500 TEU heeft stroomopwaarts een snelheid van ca. 12,5 km/h. Inclusief verladen is een vracht al gauw twee etmalen onderweg. Een container in het Stevelduct doet over een afstand van 200 km 33,5 uur, inclusief alle handelingen. Dan is het Stevelduct, ondanks zijn wandelsnelheid, toch sneller.

 

Bovendien is het een bestendige onophoudelijke stroom van vracht. Tussen de Stevelaars ligt een interval van 30 seconden, waardoor de tussenafstand maar zo'n 50 mtr is. Een volcontinu proces dus.

 

Vorige|Volgende

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.