Voertuigen

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Hoe zwaarder hoe beter

De voertuigen zijn in veel opzichten bijzonder te noemen. Zo rijden en varen ze tegelijk. Ze rijden ondersteboven tegen een railconstructie. Daardoor liggen ze altijd onder dezelfde condities in het water waarbij storende bewegingen zoals rollen, stampen en slingeren niet optreden. De opwaartse druk, de "Archimedeskracht", die wordt veroorzaakt door het voertuig kunstmatig onder water te drukken, zorgt er voor dat de wielen nooit van de rails loslaten, ook niet in maximaal beladen toestand.

In tegenstelling tot alle andere denkbare voertuigen functioneren ze beter als ze zwaarder zijn. Van de twee factoren die daarvoor zorgen ligt de eerste verscholen in het fenomeen van het stevelen. Even terug naar dat plaatje van de mechanica van de helling. Dat figuur verklaart ook wat er met de krachten gebeurt als een voorwerp een ander gewicht krijgt. In geval het voorwerp zwaarder wordt, dan is dat in de figuur terug te vinden bij kracht Fg. Die kracht wordt groter. De rechthoekige figuur rondom het weergegeven krachtenveld groeit in dat geval navenant mee. De kracht afgebeeld als Fh wordt dan ook groter.

 

Het eigen gewicht van die Stevelaar helpt dus mee om het stevelen beter te laten verlopen. Bij alle andere voertuigen vormt het eigen gewicht voortdurend een probleem. Het vergt namelijk steeds energie om op gang te komen en te blijven. Een percentage van 70% eigen gewicht van het voertuig bij vrachttransport is beslist geen uitzondering.

 

De tweede factor heeft te maken met de vracht die met de Stevelaar wordt meegegeven. Natuurlijk draagt ook die bij aan de betere werking van het stevelen. Maar bovendien zorgt de vracht ook voor een lagere weerstand. De asbelasting is door de opwaartse Archimedeskracht van de Stevelaar immers ondersteboven. Bevrachten werkt met een neerwaartse kracht waardoor de druk op de wielen en de daaruit volgende weerstanden zullen afnemen en de Stevelaar lichter zal lopen. Dus hoe zwaarder hoe beter! Het is daardoor, ongelofelijk maar waar, het enige soort voertuig ter wereld waarbij de energiebehoefte omgekeerd evenredig is aan de mate van belading. Met andere woorden: hoe zwaarder, hoe beter.

 

Vorige|Volgende

Stevelaar
Ondersteboven rijdend varen
Mechanica van het hellend vlak
Rolweerstand

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.