Doelstellingen

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Een slok op een borrel

Hoe groot is dan precies de bijdrage van het Stevelduct in de doelstellingen?

 

Om daar een antwoord op te krijgen moet je inzicht hebben in de gestelde klimaatdoelen, en in wat daarover is afgesproken. Welnu: In 2020 moet de uitstoot (of emissie) van broeikasgassen 20% lager zijn dan in 19901. Momenteel zitten we rond de 40 Mton. Dus we hebben zo'n 15 Mton te gaan, toch?

 

4 Mton, de reductie die het Stevelduct bijdraagt, is ruim een kwart van die ambitie. Inderdaad een slok op een borrel.

 

1www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/klimaatverandering

 

 

Vorige|Volgende

"Het kabinet omarmt de ambitie in het SER-Energieakkoord1: maximaal 25 Mton CO2-uitstoot door mobiliteit in 2030....."

 

Klimaatagenda: weerbaar, welvarend en groen, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Oktober 2013 , pag. 36

Doelstelling

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.