Haalbaarheidsonderzoek scenario MVII-Duisburg

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

4e containermodaliteit

In 2012 is gestudeerd op een scenario van een 4e containermodaliteit in de vorm van een Stevelductverbinding tussen de Tweede Maasvlakte en Duisburg.

 

Doel van dit rapport is in grote lijnen aan te tonen dat het Stevelduct technische haalbaar en economische levensvatbaar is. Het is met name geschreven voor beleidsmakers, geïnteresseerde marktpartijen en investeerders die werk willen maken van het concept van Stevelductie.

 

Vorige|Volgende

Haalbaarheidsstudie

┬ę 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.