2013

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Logistiek Magazine 1 april 2013

Stevelduct krijgt steeds meer bijval

 

Onder het kopje Distibutie/Multimodaal transport en onder de titel "Hoe is het nou met..." wordt teruggekeken op een eerdere publicatie, het in maart 2011 verschenen #talent-artikel van Annemiek Jorritsma.

Civiele Techniek 28 mei 2013

Transport zonder schadelijke uitstoot, Stevelductie

 

Het concept van Stevelductie is gebaseerd op drie in onbruik geraakte technieken: die van het aquaduct, die van het stevelen en die van het Romeins sifon. De bedoeling is, in een nieuw soort aquaduct, ondersteboven rijdende pontons met containers stroomafwaarts te laten stevelen. Het grote verschil met het aquaducten is dat het water niet het product is, maar het medium.

Logistiek Magazine
Civiel Techniek

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.