2012

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Logo 23 maart 2012

Op 23 maart is in samenwerking met Willem Bos (fa. Bosvariant) een presentatie gegeven van Stevelductie voor het Landelijk Platform voor het beheer van onroerend goed. De meeting vond plaats in de Tamboerzaal van de Kromhoutkazerne te Utrecht.

VOR 6 juni 2012

Op woensdag 6 juni is in samenwerking met Edwin Langstraat (Hogeschool Rotterdam) een presentatie gegeven van Stevelductie voor de kenniskring van de VOR, de Vereniging van Oud-medewerkers Rijkswaterstaat. De meeting vond plaats in de vestiging van Rijkswaterstaat aan de Koningskade 4 te Den Haag.

Op dinsdag 20 november is in samenwerking met Dominique Bronzwaer van IOD een presentatie gegeven van Stevelductie tijdens een meeting van het eerste IdeeCafé. De meeting vond plaats in de Duurzaamheidsfabriek te Dordrecht.

IdeeCafé 20 november 2012

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.