4 Mton CO2

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Emissiereductie

Hoe denkt Van den Ende aan een CO2-reductie van 4 miljoen ton te komen? Welnu, op deze website wordt uiteengezet hoe het Stevelduct, als vierde containermodaliteit tussen de Tweede Maasvlakte en Duisburg, jaarlijks 4,2 miljoen containers en 51 miljoen ton droge bulkgoederen kan transporteren over een afstand van 200 km zonder enige emissie.

 

Er is veel bekend over de uitstoot van de andere modaliteiten, wegtransport, railtransport en binnenvaart. Er is ook bekend hoe de goederenvracht over die modaliteiten is verdeeld. Dus kan ook worden uitgerekend wat de uitstoot is, als 4,2 miljoen containers en 51 miljoen ton dorge bulk met die methoden worden vervoerd.

 

Precies die uitstoot wordt door het Stevelduct voorkomen.

 

(N.b. met container wordt hier 1 TEU bedoeld)

 

Vorige|Volgende

“De uitdaging bestaat erin de olieafhankelijkheid van het vervoerssysteem te doorbreken zonder in te boeten aan efficiëntie en mobiliteit.”

 

(Witboek Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte – werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem, 2011)

 

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.