CO2

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Drie modaliteiten

De drie modaliteiten waarmee gerekend moet worden zijn, zoals hiervoor gezegd, weg- rail- en binnenvaarttransport.

 

In haar rapport STREAM International Freight 2011 heeft CE-Delft o.a. een specifiek scenario Rotterdam Maasvlakte-Duisburg uitgewerkt waarin de modaliteiten qua emissies onderling worden vergeleken. De studie was in opdracht van het Ministerie van VROM, als invulling van de EU-taakstellingen inzake de emissiemonitoring van de transportsector.

 

In dat rapport worden de uitstootgegevens per modaliteit genoemd en ook precies op die route. Aan de hand daarvan kan een betrouwbare uitstootberekening worden gemaakt van zowel het containertransport als van het droge bulktransport. Zie de afbeeldingen.

 

Tel je deze twee totalen bij elkaar op, dan kom je maar aan 0,9 miljoen. Dat is bij lange na geen 4 miljoen. Dat klopt. Je hebt goed geteld. Maar het stopt hier niet.

 

(N.b. bron kolom 2: Havenbedrijf Rotterdam; bron kolom 6: STREAM rapport)

 

Vorige|Volgende

CO2-uitstoot containers
CO2-uitstoot droge bulk
CO2-uitstoot totaal

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.