Onderzoek

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Onderzoek is nodig

De initiator voorspelt de werking van het Stevelduct alleen nog in theorie. De theorie van de basale werking is wetenschappeljk vastgesteld als een eerste stap in wetenschappelijk onderzoek.

 

Vorige|Volgende

“Wij hebben ons ook afgevraagd of de effecten op wereldschaal van ontwikkelingen, zoals de globalisering, een positieve bijdrage leveren aan een duurzamer leefklimaat, de spreiding van welvaart of het tegengaan van sociale ongelijkheid. Wij beantwoorden deze vragen uiteindelijk bevestigend, omdat de positieve effecten van globalisering van grotere impact worden geacht dan de negatieve.”

 

(C.J. de Vries, directeur Koninklijke Schuttevaer/secretaris Bureau Voorlichting Binnenvaart, 2009)

 

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.