CO2eq

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Deel drie

Uitgerekend is dat voor het traport van 4,2 miljoen containers en 51 miljoen ton droge bulkgoederen zo'n 10,219 ton NOX wordt uitgestoten. Vermenigvuldig je dat met een factor 310, dan kom je aan 3.167.890 CO2-eq. Tel je de "gewone" CO2 van het eerste rekenbad daarbij op, dan krijg je dit: 947.791 + 3.167.890 = 4.115.681 ton CO2-eq.

 

Reken maar na, het klopt! Ruim 4 Megaton.

 

Om een indruk te krijgen hoeveel dat is: Volgens de Nederlandse Emissie Autoriteit produceren Shell Nederland Raffinaderij 4.225.226 en Tata Steel in IJmuiden 5.845.568 ton CO2-eq.

 

Hoe groot de impact is van het Stevelduct op de CO2-uitstoot illustreert het bijbehorende grafiekje.

Grote vervuilers in Nederland
Impact Stevelduct op CO2-uitstoot

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.