NOX

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Deel twee

Tot zover is uitsluitend de uitstoot van CO2 berekend. Het is goed om ook te kijken naar andere kwalijke "GHG's". En naar één in het bijzonder: NOX . In de overzichten wordt deze voorgerekend.

 

Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de emissiecijfers omgerekend naar zogeheten CO2-equivalenten. Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft. Aangezien van de betreffende GHG’s alleen N2O een rol van betekenis speelt, moet ook deze post dichter onder de loep wordt genomen. Circa 28% van alle bronnen van N2O (lachgas) is namelijk toe te rekenen aan de verbranding van fossiele brandstoffen. Het blijkt dat 1 kg N2O (bij transport de meest voorkomende onder de NOX-gassen) gelijk staat aan 310 CO2-equivalenten.

 

Vorige|Volgende

NOx-uitstoot containers
NOx-uitstoot droge bulk
NOx-uitstoot totaal

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.