De basale werking

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Verschillende principes en technieken

Nu wordt het nogal technisch.

 

Er ligt een aantal verschillende, tegelijk optredende, basale fysische principes ten grondslag aan de werking van een Stevelduct. Op deze pagina's wordt het concept van Stevelductie systematisch uitgelegd. Op elke pagina kun je doorklikken naar het volgende onderwerp. Super handig.

 

Vorige|Volgende

“Probeer in plaats van minder slecht, goed te zijn.”

 

(William McDonough en Michael Braungart, auteurs Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (2002)

 

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.