Capaciteit

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Hoeveel?

In het Stevelduct beweegt een onophoudelijke stroom van Stevelaars, gevuld met reizende vracht, die met een interval van 30 seconden vanuit de liftinstallatie worden gelanceerd. Per etmaal zijn dat er 2.880 en vice versa 5.760 Stevelaars met een onderlinge afstand van 50 m. In een lijn tussen de Maasvlakte en Duisburg zijn daardoor 8.000 van deze Stevelaars tegelijk onderweg met een jaarlijkse doorzet van 4,2 miljoen containers (TEU’s).

 

Tot zover is alleen gesproken over volumecapaciteit, uitgaande van containertransport. In het concept schuilt nog een tweede, niet gering component, namelijk in die van de gewichtscapaciteit.

 

Hierboven is uitgelegd hoe de Stevelaars worden ontworpen. In ieder geval moeten ze zo worden gebouwd dat er ruimte is voor een zeecontainer van de grootste maat. Dat is tegenwoordig een zgn. 45′ ‘high-cube’ container. Dat is overeenkomstig 2,25 TEU. Gemakshalve wordt bij het rekenen hier van 2 TEU uitgegaan. Met andere woorden: Er passen riant twee containers van 20 voet achter elkaar in het ruim van een Stevelaar. Zelfs in maximaal beladen toestand blijft de Stevelaar een surplus aan drijfvermogen afdragen aan de Stevelductconstructie. Met andere woorden, de wielen laten nooit de rails los.

 

Bekend is dat er per TEU gemiddeld aanzienlijk minder dan 10 ton wordt vervoerd. Eén TEU, een 20-voets zeecontainer, kan maximaal 21,8 ton laden. Deze containers hebben een toegestaan maximumgewicht van 30.480 kg, een leeggewicht van 2.400 kg en een nettolading van 28.080 kg.

 

Alles wordt vanzelfsprekend gebouwd op de zwaarste belading. Dat is 21,8 ton per TEU (de heavy tested containers even buiten beschouwing gelaten). Het verschil tussen de gemiddelde en de maximale lading is derhalve ruim 10 ton. De gemiddelde lading is 85.929.163/8.961.390 = 9,6 ton. Dit is globaal het gewicht dat aan ballast kan/moet worden ingenomen. Die onvermoede vervoerscapaciteit is aan te wenden voor bijvoorbeeld het transporteren van steenkool, ertsen of ander bulkgoed. Aangezien gerekend wordt met 4,2 miljoen TEU’s, is de totale gegarandeerde gewichtscapaciteit ca. 92 miljoen ton waarvan ca. 41 miljoen ton kan worden vervoerd door containers en ca. 51 miljoen ton aan ballast in quasi-containers.

 

(n.b. “Twenty-feet, “heavy tested” containers zijn verkrijgbaar voor zware goederen (zoals ijzererts, broodjes tin en aluminium).

 

Vorige|Volgende

 

 

 

TEU's per jaar
Gemiddelde belading
Gemiddelde vracht
Quasi containers
Totaalcapaciteit
Tonnen vracht
Vergelijking

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.