Logististieke aspecten

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Logistics

In 2011 is op de RDM-Campus tijdens een "pressure cooker" van de Hogeschool Rotterdam door studenten de volgende voorspelling gedaan: In 2050 zal er naast MAGLEV transport ook veelvuldig gebruik worden gemaakt van een container glijbaan. Containers worden aan het begin van een stroom op een drijver geplaatst en kunnen zo naar hun eindbestemming toe drijven. Dit concept zou goed toegepast kunnen worden om containers te ontsluiten van de haven bij Rotterdam naar het binnenland en deze dan in een later stadium over te slaan op een andere modaliteit.

 

Op deze website wordt als voorbeeld van een Stevelduct de route genomen tussen de Maasvlakte en Duisburg. Het rekenwerk is op die route gebaseerd.

 

Vorige|Volgende

 

 

Waterglijbaan

“Als je een wereldhaven bent, dan moet dit ook blijken uit je gedrag.”

 

(Dr. H. Geerlings, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2009)

 

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.