To do

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Nog in de pen

Er is nog veel te doen voor er water door het Stevelduct stroomt.

 

Om in de praktijk de optredende fenomenen in het Stevelduct te kunnen bestuderen en om de werking te kunnen tonen aan geïnteresseerden, wordt gedacht aan een demonstrator. Niet bekend is echter, op welke schaal de demonstrator moet worden gebouwd. Om de bouwkosten te minimaliseren wordt gezocht naar de kleinst mogelijke uitvoering. Met het schaalgrootteonderzoek dient te worden vastgesteld wat de minimale schaal is voor een Stevelduct demonstrator om representatieve meetgegevens te kunnen verwerven.

 

Mede aan de hand van de onderzoeksgegevens uit de demonstrator, zal een functioneel ontwerp moeten worden gemaakt. Een pilot in de toekomst zal mede aan de hand van dit functioneel ontwerp worden gebouwd.

 

Vorige|Volgende

Schaalgrootteonderzoek

┬ę 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.