Veiligheid

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Ongekend veilig

De Stevelaars in het Stevelduct kunnen niet neerstorten, zinken, uit de bocht vliegen en botsen. Persoonlijke ongelukken kunnen zich niet voordoen omdat het om een onbemand systeem gaat en omdat het Stevelduct niet vrij toegankelijk is, gelegen op vrij grote hoogte. Onder normale omstandigheden kan hooguit op de overslagstations menselijke aanwezigheid worden verwacht. Daarom kan zelfs worden overwogen om de vracht tijdens het vervoer per Stevelduct niet tegen schade te verzekeren. De groei van het aantal containerverplaatsingen kan dus zonder afname van de verkeersveiligheid en zonder toename van het aantal ongevallen. Dat heeft belangrijke positieve invloed op de maatschappelijke kosten.

 

Vorige|Volgende

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.