2016

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Innovation Expo

Meer dan 4.000 innovatoren kwamen op 14 april 2016 in Amsterdam samen om Nederland als Sustainable Urban Delta op de kaart te zetten.

 

Voor de promotie van Stevelductie was ook het Stevelduct een plaats op de expositievloer toegewezen. Met ondersteuning vanuit de Technische Universiteit Delft, Faculteit 3ME, Transport Engineering and Logistics, is een demonstratiemodel getoond en toelichting gegeven.

 

De Innovation Expo vond plaats tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie en was verbonden met overheidsprogamma’s als Agenda Stad en de Nationale Omgevingsvisie. Nederland wilde tijdens het EU-Voorzitterschap het belang van innovatie voor de leefbaarheid en het verdienvermogen van Europa onderstrepen.

 

De Innovation Expo 2016 werd georganiseerd door het Nederlandse bedrijfsleven, kennisinstellingen, burgerinitiatieven, de media en de overheid. Initiatiefnemers zijn het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

 

Volgende

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.