WO

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

TU-Delft 3ME

Bij de Technische Universiteit Delft (Faculty Mechanical Maritime and Materials Engineering, Department Marine and Transport Technology) heeft Arthur van der Voorden onder auspiciën van Prof. Dr. Ir. G. Lodewijks in het kader van een Research Assignment studie verricht naar de basale werking van het Stevelduct. Daarbij is een scenario gekozen van een tracé van de Maasvlakte naar Roosendaal. Het onderzoeksrapport is onder nummer 2011.TEL.7613 gereed gekomen juli 2011.

Universiteit van Utrecht

Dit project met als onderwerp Stevelductie is in 2014 door een vreemde partij ingezet bij de Universiteit van Utrecht.

TU-Delft CiTG

In 2012 hebben twee studenten Civiele Techniek van de TU-Delft werk gemaakt van het project "scenario MVII-Alblasserdam".

Rapport feasability studie TUD
Rapport UvU Duurzaam Transport in een Stroomversnelling
Scenario MWII-Alblasserdam

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.