Schaalgrootte onderzoek

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

Om in de praktijk de optredende fenomenen in het Stevelduct te kunnen bestuderen en om de werking te kunnen tonen aan geïnteresseerden, wordt gedacht aan een demonstrator. Niet bekend is achter op welke schaal de demonstrator moet worden gebouwd. Om de bouwkosten te minimaliseren wordt gezocht naar de kleinst mogelijke uitvoering. Met het schaalgrootteonderzoek dient te worden vastgesteld wat de minimale schaal is voor een Stevelduct demonstrator om representatieve meetgegevens te kunnen verwerven.

 

Vorige|Volgende

Opdracht schaalgrootte onderzoek

Het maakt namelijk nogal uit

┬ę 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.