Groeiscenario's

STEVELDUCTIE

Veilig, onbemand, emissieloos en doelmatig vervoerssysteem

De toekomst van containervervoer

Statistieken van het Havenbedrijf Rotterdam laten een voortdurend opgaande trend zien van de markt voor goederentransport in containers. Sinds de introductie van de container is het aandeel in het totaal gestaag gegroeid. In 2011 waren dat al bijna 12 miljoen TEU’s Uit de jaarlijkse rapportage van het HbR blijkt dat in 2012 van alle vracht ruim 28% in containers werd vervoerd.

 

Er zijn vier scenario's voor de groei van het aantal vervoerde containers. In alle vier, dus ook in het slechtste, zal er een toename te zien zijn.

 

Vorige|Volgende

 

 

4 groeiscenario's

"In alle scenario’s neemt de totale overslag toe, maar dat geldt lang niet voor alle goederensoorten in elk scenario. De containersector groeit het hardst."

 

(Overslag haven Rotterdam in 2030, Havenbedrijf Rotterdam)

© 2017 AADVISE Adviesbureau, Den Haag.